Friday, April 19, 2024
Homeनागपुरकृषी पंपाची विज दिवसभर द्या

कृषी पंपाची विज दिवसभर द्या

आमदार राजू पारवे यांना शेतक-यांचे नीवेदन
कुही- कृषी पंपाची विज चार दिवस सकाळी ७ते३ व तीन दिवस रात्री ९ते५ दिली जाते ते बंद करुन पुर्वीसारखी च सातही दिवस दिवसभर विज द्यावी या मागणीचे नीवेदन घेऊन कुही तालुक्यातील शेतकरी आज आमदार राजु पारवे यांचे नीवासस्थानी धडकले.


शेतक-यांनी नीवेदनात म्हटले की,रात्रीची विज दिल्यामुळे शेतक-यांना रात्री काडी कच-यात सींचनासाठी जीव धोक्यात टाकुन जावे लागते याच आठवड्यात मांढळ येथील कळंबे या शेतक-यावर सींचनासाठी जाताना रात्री रानडुकरांनी प्रानघातक हल्ला केला अशाप्रकारे जिवहानी होऊ नये म्हणुन पुर्वीप्रमाणेच कृषीपंपाचा विजपुरवठा कायम ठेवावा अशी मागणी शेतक-यांनी नीवेदनात केली.
नीवेदन देताना लीलाधर धनविजय,वसंता ठवरे,नाना ठाकरे,संजय मुटकुरे,शंकर नीरगुळकर,सुभाष फोफसे, शंकर मेश्राम,मनोहर दिघोरे,मनोहर नीरगुळकर, सुनील कोंडेवार,राजेराम कळंबे,यशवंत नवघरे,तीतरमारे, सुरेश कुकडे,तुळशीराम कळंबे, गोपाल दिघोरे उपस्थित होते.

Prem Nagpure
Prem Nagpurehttp://vidarbhkalyan.com
Editor of Vidarbh Kalyan News media
RELATED ARTICLES

Most Popular