Tuesday, June 28, 2022
Homeयवतमाळढाणकी येथे श्रीराम मंदिर निधी संकलन कार्यालय

ढाणकी येथे श्रीराम मंदिर निधी संकलन कार्यालय

ढाणकी : राम गावा राम घ्यावा, राम जीवीचा विसावा. अनेक वर्षापासुन प्रलंबित असलेला अयोध्देतील श्रीराम मंदिराचा मुद्दा मागील वर्षी निकाली निघाला. करोडो हिंदुंचे श्रध्दास्थान भव्य श्रीराम मंदिर बांधकामास युध्दपातळीवर सुरूवात झाली आहे.ढाणकी येथे श्रीराम मंदिर निधी संकलन कार्यालयाचे उद्घाटन करण्यात आले.
देशातील प्रत्येक कुटुंब, नागरीक श्रीराम मंदिर निर्माणाकरीता जिकीरीने लढले हा इतिहास आहे.

राम मंदिर बांधकामात सुध्दा देशातील प्रत्येक नागरीकाचा खारीचा का होईना वाटा रहावा या उदात्त हेतूने भारतातच नव्हे तर संपुर्ण जगात श्रीराम मंदिर निर्माण नीधी संकलनाचा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. १५ जानेवारी ते १५ फेब्रुवारी २०२१ एक महिना हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे.यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदु परीषद, बजरंग दल तथा समस्त हिंदु संघटना सहभाग घेऊन हे कार्य करीतआहे. देशातील प्रत्येक नागरीक, कुटुंबाकडून नीधी संकलन करणे म्हणजे फार अवघड काम ते काम सोपे व्हावे यासाठी प्रत्येक शहरात श्रीराम मंदिर नीधी संकलन कार्यालय सुरू केले आहे.

Prem Nagpure
Prem Nagpurehttp://vidarbhkalyan.com
Editor of Vidarbh Kalyan News media

Most Popular